plcsenes

Uczenie się przez całe życie to lepsze życie. Poszukiwanie nowych metod uczenia osób dorosłych

Stawil sp. z o.o. realizuje projekt partnerski pod tytułem „Uczenie się przez całe życie to lepsze życie. Poszukiwanie nowych metod uczenia osób dorosłych” w ramach programu Erasmus+, akcja 2: Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych.

Beneficjenci projektu:

 • Stawil sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów – Koordynator projektu
 • Solidaridad Sin Fronteras z siedzibą w Hiszpanii, C/Tarragona 21, Bajo Izquierda – 28045 – Partner
 • Glafka s.r.o. z siedzibą w Czechach, Hulanova 1387/3 – 10400, Praha – Czech Republic – Partner

Czas trwania projektu:

 • od 1.11. 2019 r. do 31.10.2021 r. (24 miesiące)

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wytworzenie w ramach współpracy ponadnarodowej nowej metodologii uczenia osób dorosłych, w kontekście edukacji niezawodowej oraz stworzenie narzędzi niezbędnych do wdrożenia tej metodologii (programy kursów i platforma edukacyjna), a poprzez to stworzenie ścieżek do poprawy umiejętności i skuteczne zachęcenie osób dorosłych z grupy docelowej (tj. osób powyżej 30 roku życia, z niskimi umiejętnościami lub kwalifikacjami) do rozwoju i poprawy kompetencji cyfrowych i społecznych.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowią osoby dorosłe, powyżej 30 roku życia, które mają niskie umiejętności podstawowe lub niskie kwalifikacje. Projekt oddziaływał będzie również na organizacje działające na rzecz w/w osób, w tym na podmioty świadczące usługi rozwojowe, instytucje rynku pracy, podmioty świadczące opiekę społeczną, organizacje pozarządowe, itp.

Planowane działania i rezultaty do osiągnięcia:

 • opracowanie (przy współudziale osób z grupy docelowej oraz organizacji, kierujących swoje działania do tych właśnie osób) nowej metodologii uczenia osób powyżej 30 roku życia w kontekście niezawodowej edukacji dorosłych,
 • opracowanie 3 szczegółowych programów kursów (przy współudziale osób z grupy docelowej oraz organizacji, kierujących swoje działania do tych właśnie osób), zawierających sylabus, zakres tematyczny i wskazanie metod dydaktycznych oraz materiały do uczenia się.

Planowane jest opracowanie programów dla następujących kursów:

 • Wykorzystanie technologii ICT w codziennym życiu (m.in. uświadamianie wszechobecności technologii informatycznych w życiu codziennym, ich zalet ale i wad, możliwości wykorzystania, w tym do utrzymywania kontaktów z bliskimi, dzielenie się swoją codziennością z nimi, itp.).
 • Jak unikać zagrożeń związanych z wykorzystaniem technologii ICT w codziennym życiu (m.in. wizualizacja zagrożeń wynikających z wykorzystania technologii ICT w życiu codziennym, w tym np. związanych z korzystaniem z bankomatów, ustawianiem haseł/ kodów dostępu, publikacją informacji osobistych w portalach społecznościowych).
 • Realizacja pasji życiowych z wykorzystaniem technologii ICT (m.in. jak wykorzystać telefon czy tablet lub inny sprzęt do dzielenia się swoimi pasjami, jak tworzyć proste materiały cyfrowe, gdzie i jak szukać interesujących nas treści – np. muzyki z lat młodości czy przepisów kulinarnych, jak tworzyć grupy zainteresowań w portalach społecznościowych lub szukać takich grup).
 • Opracowanie i uruchomienie platformy edukacyjnej, której celem będzie udostępnienie możliwości rozpoznawania i analizowania umiejętności (badanie talentów), a także rozpowszechnianie rezultatów projektu. Ponadto platforma edukacyjna sama w sobie będzie narzędziem dydaktycznym, umożliwiającym zamieszczanie w Internecie treści wypracowanych w ramach kursów prowadzonych zgodnie z opracowaną w niniejszym projekcie metodyką.
 • Realizacja 3 spotkań ponadnarodowych umożliwiających m.in. wymianę wiedzy i doświadczeń.
 • Realizacja 3 konferencji oraz 5 seminariów lokalnych upowszechniających wyniki pracy intelektualnej.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

Copyright © Projekt „Uczenie się przez całe życie to lepsze życie. Poszukiwanie nowych metod uczenia osób dorosłych”
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dalsze informacje Akceptuję